Yleiset toimitusehdot

LehtiKasa Oy välittää paijathamelehti.fi:n verkkopalvelun tai puhelinpalvelun kautta tehdyt aikakauslehtien tilaukset eteenpäin. Tilausta koskeva lopullinen ja sitova tilaussopimus syntyy aina kustantajan ja tilaajan välillä kustantajan hyväksyttyä tilauksen, ellei toisin mainita. Kustantaja vastaa yksin tilausten virheistä sekä tilaussopimuksen täyttämisestä. Tilaajaa suositellaan silti tekemään kaikki paijathamelehti.fi:sta tehtyjä tilauksia koskevat reklamaatiot, peruutukset ja osoitteenmuutokset paijathamelehti.fi:lle, joka välittää tiedon eteenpäin.

Jos kustantajan toimitusehdot poikkeavat näistä toimitusehdoista, sovelletaan aina kustantajan toimitusehtoja. Kustantajan omat mahdolliset toimitusehdot toimitetaan tilaajalle viimeistään kutakin tilausta koskevan ensimmäisen lehden numeron, mahdollisen erillisen tilausvahvistuksen tai laskun yhteydessä. Tilaajaa kehotetaan tutustumaan kustantajan toimitusehtoihin heti ne saatuaan.

LehtiKasa Oy vastaa paijathamelehti.fi:n välityksellä tehtyjen tilausten, tilattujen aikakauslehtien ja syntyneiden tilaussopimusten kohdalla siitä, että tehdyt tilaukset välitetään edelleen oikein kustantajalle. paijathamelehti.fi pidättää kuitenkin itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tilaukset.

Edellä mainittuja vastuita lukuun ottamatta LehtiKasa Oy:lla ei ole muuta vastuuta paijathamelehti.fi:n välityksellä tilatuista lehdistä tai tehdyistä lehtitilauksista sekä syntyneistä tilaussopimuksista.

Tilaajan tulee olla täysi-ikäinen tai toimia holhoojansa suostumuksella.

Hinnat

Aikakauslehtien tilausten hinnat ilmenevät lehden esittelysivulta ja itse tilauksesta. Ilmoitettuihin hintoihin sisältyy kotimaahan tilattujen lehtien postikulut ja mahdollinen arvonlisävero. Hinnat ovat kustantajan paijathamelehti.fi:lle ilmoittamia, lisäksi kustantajat pidättävät oikeuden hintojen muutoksiin. Kestotilaajan edut koskevat tilauksia, jotka ovat voimassa kestoetuaikana.

Ulkomaille tilattaessa lisätään postikulut. Ulkomaantilauksia tehtäessä suosittelemme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun, josta saa selville tilattavan lehden kulut ulkomaille lähetettäessä. Esimerkkihintoja Economy- ja Priority-luokissa Euroopassa: Alibi 0,81EUR/kpl, 0,95EUR/kpl. Anna 1,03EUR/kpl, 1,22EUR/kpl. KaksPlus 1,09EUR/kpl, 1,28EUR/kpl. Seura 0,86EUR/kpl, 1,02EUR/kpl. Hinnat 4.2.2009 alkaen. Hinnanmuutokset voivat olla mahdollisia. Ajankohtainen hintatieto asiakaspalvelusta.

Tilausten maksaminen

Tilaukset maksetaan laskulla tilauksen jälkeen. Lasku toimitetaan postitse. Maksutavasta riippumatta lehden tilaus astuu voimaan lehden esittelysivulla kerrottujen ehtojen mukaisesti. Tilaajalahjojen toimitukset laskun 1. erän suorituksen jälkeen. Tilaajalahja toimitetaan lehden maksajalle. Kestotilausedut toimitetaan aina lehden saajalle. Muutokset vuoden 2009 etuasiakasetuihin (kun kestotilaus on voimassa) mahdollisia. Huom. Jos tilaajalahjaa ei ole valittu tilaukseen, tiaajalahjaa ei toimiteta/ tilaajalahjoista toimitetaan sattumanvaraisesti jokin.

Laskulla maksettaessa

Laskutus tapahtuu pääsääntöisesti tilauksen alkamiskuukautena. Laskun saapuminen tilaajalle voi kestää muutamasta päivästä jopa kuukauteen.

Laskulla maksaessaan tilaaja sitoutuu maksamaan tilauksensa laskusta ilmenevään eräpäivään mennessä. Maksuviivästysten osalta peritään lainmukainen viivästyskorko. Olennaisten maksuviivästysten osalta peritään lisäksi perimiskulut. Lisäksi tilaaja sitoutuu noudattamaan mahdollisia kustantajan maksuviivästystä koskevia määräyksiä sekä muita kustantajan maksuehtoja.

Tilauksen toimitusajat

Aikakauslehtien tilausten toimitusajat vaihtelevat lehdestä riippuen. Tilauksen ensimmäinen lehti toimitetaan kyseisen lehden kustantajan tilauksen alkamisaikasäännösten mukaisesti. paijathamelehti.fi:n lehtiesittelysivulla on kerrottu ensimmäinen mahdollinen numero, tai arvioitu alkamisaika, josta lehden toimittaminen tilaajalle voi alkaa. Tilattaessa lehti juuri ennen kuunvaihdetta, seuraavan kuukauden ensimmäisen lehden toimituksessa voi esiintyä tilauksen käsittelyviive. Kannattaa siis odottaa joitakin päiviä lehden saapumista.

Tilauksen kesto

Kestotilaus on voimassa toistaiseksi. Kestotilaus voidaan irtisanoa lehden kustantajan toimitusehtojen mukaisesti.

Määräaikaistilaus on voimassa tilauksessa määrätyn ajan, jonka jälkeen se päättyy ilman irtisanomista. Määräaikaistilauksen voi lehdestä riippuen päättää kesken tilauskauden kustantajan toimitusehtojen mukaisesti.

Kestoliittymätilaus on voimassa ensin määräaikaisesti (yleensä 5 – 24 kk) ja muuttuu jakson päätyttyä toistaiseksi voimassaolevaksi.

Tilaajan vastuut

Tilaaja vastaa siitä, että hänen tilauksensa ja/ tai rekisteröitymisensä paijathamelehti.fi:n sivuille yhteydessä antamansa tiedot ovat oikein. Kuluttaja-asiakkaan on oltava tilausta tehdessään vähintään 18-vuotias. Alle 18-vuotiaat voivat tehdä tilauksia vain huoltajansa suostumuksella.

Tilaaja sitoutuu kunkin tilauksen yhteydessä huolehtimaan siitä, että hänen antamansa osoitetiedot ovat oikeita. Mikäli tilaajan osoite tai tilauksen muu toimitusosoite (lahjatilaus) muuttuu tilauksen tekemisen jälkeen, tulee tilaajan huolehtia osoitteenmuutoksen tekemisestä paijathamelehti.fi:lle tai suoraan kustantajalle. Mikäli lehden takakannen asiakastiedoissa on merkintä VTJ, päivittyy osoite automaattisesti Väestörekisterin tietojen perusteella.

Esteet ja toimitusviivästykset

Kustantajan konkurssin, painoesteen tai muun vastaavan syyn johdosta aiheutuneet toimitusviivästykset tai ilmestymättä jääneet lehtien numerot hyvitetään kustantajan käytännön mukaisesti. paijathamelehti.fi ei ota vastuuta kustantajasta johtuvasta lehden toimitusten esteistä tai viivästyksistä.

Reklamaatiot

Lehtien puuttuvista numeroista tai lehdissä olevista mahdollisista vioista tai muista virheistä vastaa yksin lehden kustantaja. Mikäli tilaaja havaitsee lehden numeroissa tai toimituksessa puutteita, vikoja tai virheitä, hänen tulisi ilmoittaa asiasta paijathamelehti.fi:lle tai lehden kustantajalle mahdollisimman pian. paijathamelehti.fi välittää ilmoituksen eteenpäin.

Tilauksen peruuttaminen

Kuluttaja-asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus lisäkuluitta peruuttaa tehty tilaus seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut lehtitilauksen ensimmäisen numeron kotiinsa. Tilaajan ei tarvitse kertoa tilausperuutuksen syytä.

Niissä tapauksissa, joissa peruutus tehdään myöhemmin kuin yllämainitun aikarajan puitteissa, tai tilauksen peruuttaja on yritysasiakas, lehtikohtaisina peruutuskuluina voidaan veloittaa lehdestä riippuen 10 euroa.

HUOM! Yleensä tilaaja joutuu maksamaan kaikki numerot, jotka toimitetaan hänelle ennen peruutuksen voimaan astumista. Peruutuksen voimaan astuminen kestää yleensä yhtä kauan kuin itse tilauksen alkaminen.

Tilaus voidaan irtisanoa koska tahansa. Kustantajalla on kuitenkin oikeus veloittaa tilaajalta jo saadut lehdet KSL:n 6 luvun 16 §:n 6. kohdan mukaan (peruuttamisoikeuden puuttuminen). Ulkomaan tilauksiin lisätään postimaksu.

Halutessaan peruuttaa tilauksen kuluttaja-asiakkaan tulee tehdä peruutusilmoitus mieluiten paijathamelehti.fi:lle tai suoraan kustantajalle. Tilauksen peruuttamisen yhteydessä kuluttaja-asiakas saattaa, kustantajan soveltamista ehdoista riippuen, olla velvollinen palauttamaan hänelle jo mahdollisesti toimitetut lehden numerot vahingoittumattomana. Lehtitilauksen voi perua paijathamelehti.fi:n kautta vain siinä tapauksessa, että se on tehty sivuston kautta.

paijathamelehti.fi vastaanottaa tilauksia koskevia peruutusilmoituksia vain niiden tilausten osalta, jotka on alunperin tehty sivuston kautta. paijathamelehti.fi välittää ko. peruutukset eteenpäin mutta ei muutoin vastaa tilausten peruutukseen liittyvistä velvoitteista.

Tilauksesta ja/tai lehdestä mahdollisesti jo suoritetut maksut hyvitetään kustantajan soveltaman käytännön mukaisesti.